Styret 2016

 

Leiar:Eivind TokheimEidesåsen 150 B93 63 65 02eivind.tokheim@haugnett.no
Nestleiar:Erling ForstrømTjoadalen 1890 55 68 38erling.forstrom@eramatgroup.com
Medlem:Ida Solheim Eide
Sunndal
  
 Kjetil RønhovdeEidesåsen kjetil.ronhovde@haugnett.no
 Nina Iren NesheimOpovegen 2247 62 25 21nina.nesheim@odda.kommune.no
 Åshild Oma
Kriken 3
97 13 03 02
ashild_arve@yahoo.no
Vara:Kjersti BjørkevollFreimsvegen 4290 89 10 78kbjoerk@gmail.com
 Ottar Eide
Sunndal
97 76 12 24ottar.eide@knett.no
 
                      Bernt Jarle Storhaug     Eidesåsen 258         92 64 21 56    bernt.jarle.storhaug@haugnett.no